Zawiszewska, A. „Spuścizna piśmienna Teodory Męczkowskiej W Badaniach Nad Dziejami Polskiego Ruchu Kobiecego”. Sztuka Edycji. Studia Tekstologiczne I Edytorskie, t. 21, nr 1, czerwiec 2022, s. 47-53, doi:10.12775/SE.2022.0004.