Głębicka, E. „„Myśli O państwie” I «Kilka myśli, Co nienowe». Zagadki Okupacyjnej Publicystyki Marii Dąbrowskiej”. Sztuka Edycji. Studia Tekstologiczne I Edytorskie, t. 20, nr 2, grudzień 2021, s. 153-72, doi:10.12775/SE.2021.0025.