Goniewicz, J. „«Dęby» – nieukończony Poemat Adolfa Dygasińskiego”. Sztuka Edycji. Studia Tekstologiczne I Edytorskie, t. 20, nr 2, grudzień 2021, s. 93-106, doi:10.12775/SE.2021.0022.