Wiśniewska-Grabarczyk, A. „Archiwalia «pionierskiego» Okresu Powojennej Cenzury. Literatura W Poufnych Biuletynach urzędu Cenzury (1945–1951)”. Sztuka Edycji. Studia Tekstologiczne I Edytorskie, t. 20, nr 2, grudzień 2021, s. 51-62, doi:10.12775/SE.2021.0019.