Budrowska, K., W. Gardocki, i K. Kościewicz. „Wstęp”. Sztuka Edycji. Studia Tekstologiczne I Edytorskie, t. 20, nr 2, grudzień 2021, s. 5-6, doi:10.12775/SE.2021.0030.