Uljasz, A. „Polemika Z artykułem Elżbiety Zarych”. Sztuka Edycji. Studia Tekstologiczne I Edytorskie, t. 20, nr 2, grudzień 2021, s. 193-4, doi:10.12775/SE.2021.0029.