Hałaczkiewicz, J. „Edytorstwo Dla małych Ojczyzn”. Sztuka Edycji. Studia Tekstologiczne I Edytorskie, t. 19, nr 1, lipiec 2021, s. 161-4, doi:10.12775/SE.2021.0014.