Bizior-Dombrowska, M., i M. Woźniak. „„Zabawa W powieść” – «Wspomnienia» Barbary Czerwijowskiej”. Sztuka Edycji. Studia Tekstologiczne I Edytorskie, t. 19, nr 1, lipiec 2021, s. 119-33, doi:10.12775/SE.2021.0012.