Zarzycka, J. „«Notatnik» Anny Kamieńskiej W świetle listów Wydawcy Marcina Babraja Do Pisarki”. Sztuka Edycji. Studia Tekstologiczne I Edytorskie, t. 19, nr 1, lipiec 2021, s. 91-97, doi:10.12775/SE.2021.0009.