Winek, T. „Założenia Edytorskie I Terminologia Filologiczna Zjazdu Historyczno-Literackiego Im. Jana Kochanowskiego”. Sztuka Edycji. Studia Tekstologiczne I Edytorskie, t. 19, nr 1, lipiec 2021, s. 19-25, doi:10.12775/SE.2021.0002.