Wróblewski, M. „Wypracowania Szkolne (1945–1946) O Tematyce Wojennej”. Sztuka Edycji. Studia Tekstologiczne I Edytorskie, t. 18, nr 2, styczeń 2021, s. 159-74, doi:10.12775/SE.2020.00037.