Staroń, J. „«Pisać, Bo Nie Dam Nic Pić We Lwowie!» Listy Kornela Makuszyńskiego Do Zofii Osbergerowej”. Sztuka Edycji. Studia Tekstologiczne I Edytorskie, t. 18, nr 2, styczeń 2021, s. 137-4, doi:10.12775/SE.2020.00035.