Walczak, A. „Komentarz I Modernizacja dzieła Literackiego Dla uczniów szkoły Podstawowej”. Sztuka Edycji. Studia Tekstologiczne I Edytorskie, t. 18, nr 2, styczeń 2021, s. 49-63, doi:10.12775/SE.2020.00027.