Zarych, E. „Leśmianowski Orient W Typografii I Ilustracji «Ali Baby I Czterdziestu zbójców»”. Sztuka Edycji. Studia Tekstologiczne I Edytorskie, t. 17, nr 1, lipiec 2020, s. 53-74, doi:10.12775/SE.2020.0005.