Kacprzak, M. M. „Z dziejów Wydania Pomnikowego «Dzieł Wszystkich» Jana Kochanowskiego (Warszawa 1884–1897)”. Sztuka Edycji. Studia Tekstologiczne I Edytorskie, t. 17, nr 1, lipiec 2020, s. 35-51, doi:10.12775/SE.2020.0004.