Radowska-Lisak, M. „Listy Józefa Ignacego Kraszewskiego Do N.N. W Zbiorach Muzeum Im. Ks. Józefa Jarzębowskiego W Licheniu Starym”. Sztuka Edycji. Studia Tekstologiczne I Edytorskie, t. 16, nr 2, styczeń 2020, s. 133-44, doi:10.12775/SE.2019.0034.