Choroszy, J. A. „Intymistyka Stanisława Vincenza W Perspektywie Tekstologiczno-Edytorskiej”. Sztuka Edycji. Studia Tekstologiczne I Edytorskie, t. 16, nr 2, styczeń 2020, s. 87-95, doi:10.12775/SE.2019.0028.