Zaczkowska-Szypowska, E. „Tomy rękopiśmienne Krzysztofa Kamila Baczyńskiego Wobec Kultury rękopisu”. Sztuka Edycji. Studia Tekstologiczne I Edytorskie, t. 16, nr 2, styczeń 2020, s. 37-47, doi:10.12775/SE.2019.0024.