Zieliński, J. „Intuicja Badacza”. Sztuka Edycji. Studia Tekstologiczne I Edytorskie, t. 16, nr 2, styczeń 2020, s. 6-9, doi:10.12775/SE.2019.0020.