Kuczkowski, B. „Wstęp”. Sztuka Edycji. Studia Tekstologiczne I Edytorskie, t. 16, nr 2, styczeń 2020, s. 5, doi:10.12775/28716.