Winek, T. „Dziewiętnastowieczne Pytania I Deklaracje dotyczące Wydawania listów”. Sztuka Edycji. Studia Tekstologiczne I Edytorskie, t. 15, nr 1, czerwiec 2019, s. 149-61, doi:10.12775/SE.2019.0015.