Kuniczuk-Trzcinowicz, A. „«Co Ludziom powiedzieć?» – Listy Heleny Wołodkowiczowej Jako Kreacja Graficzna I słowna”. Sztuka Edycji. Studia Tekstologiczne I Edytorskie, t. 15, nr 1, czerwiec 2019, s. 123-9, doi:10.12775/SE.2019.0012.