Sztachelska, J. „Prywatne I Publiczne. Sienkiewiczowskie Korespondencje podróżnicze Z Perspektywy Edytora I Historyka Literatury”. Sztuka Edycji. Studia Tekstologiczne I Edytorskie, t. 15, nr 1, czerwiec 2019, s. 101-10, doi:10.12775/SE.2019.0010.