Markuszewska, A. „Wstęp”. Sztuka Edycji. Studia Tekstologiczne I Edytorskie, t. 15, nr 1, czerwiec 2019, s. 5-6, doi:10.12775/28070.