Andrysiak, E. „Edycje «Pamjatnoj Knižki Kališskoj Gubernii» Jako przykład Rosyjskiej Produkcji Wydawniczej W Dawnym Królestwie Polskim”. Sztuka Edycji. Studia Tekstologiczne I Edytorskie, t. 4, nr 1, listopad 2013, s. 81-87, doi:10.12775/SE.2013.0010.