Falkowski, J. „Centymetr Reymonta. Wielokropki Specjalne W Chłopach”. Sztuka Edycji. Studia Tekstologiczne I Edytorskie, t. 14, nr 2, kwiecień 2019, s. 67-81, doi:10.12775/SE.2018.0022.