Bednarek, B. „Liryki Z Czterech początkowych ksiąg Poezyj Franciszka Dionizego Kniaźnina ręką własną Pisanych – Z Ustaleń Edytora”. Sztuka Edycji. Studia Tekstologiczne I Edytorskie, t. 14, nr 2, kwiecień 2019, s. 41-51, doi:10.12775/SE.2018.0019.