Winek, T. „Dzieła Klementyny Z Tańskich Hoffmanowej W Opracowaniu Narcyzy Żmichowskiej”. Sztuka Edycji. Studia Tekstologiczne I Edytorskie, t. 13, nr 1, czerwiec 2018, s. 35, doi:10.12775/SE.2018.0004.