Winek, T. „Pan Tadeusz Z Przypisami”. Sztuka Edycji. Studia Tekstologiczne I Edytorskie, t. 12, nr 2, luty 2018, s. 79-87, doi:10.12775/SE.2017.0022.