Dorosz, B. „Halina Wierzyńska – O podróżach Wojennych I Emigracyjnych”. Sztuka Edycji. Studia Tekstologiczne I Edytorskie, t. 11, nr 1, grudzień 2017, s. 193-21, doi:10.12775/SE.2017.0013.