Budrewicz, T. „Od chłopa Do Narodu. O Autografie Pana Balcera W Brazylii”. Sztuka Edycji. Studia Tekstologiczne I Edytorskie, t. 11, nr 1, grudzień 2017, s. 125-34, doi:10.12775/SE.2017.0009.