Modzelewska, E. „Podróż Do Ameryki Majora Józefa Hordyńskiego”. Sztuka Edycji. Studia Tekstologiczne I Edytorskie, t. 11, nr 1, grudzień 2017, s. 113-2, doi:10.12775/SE.2017.0008.