Kowalski, G. „Dolinami Rzek Zygmunta Glogera Z Perspektywy Edytorskiej”. Sztuka Edycji. Studia Tekstologiczne I Edytorskie, t. 11, nr 1, grudzień 2017, s. 31-44, doi:10.12775/SE.2017.0002.