Pawlak, P. „Stanisław Ignacy Witkiewicz, Ogólna Podstawa Krytyki poglądów Koła Wiedeńskiego I Pokrewnych (Zarzut błędnego koła)”. Sztuka Edycji. Studia Tekstologiczne I Edytorskie, t. 9, nr 1, październik 2016, s. 69-102, doi:10.12775/SE.2016.008.