Dombrowski, M. „«Nauki ścisłe a filozofia» I Inne Pisma Filozoficzne (1933–1939) Stanisława Ignacego Witkiewicza – Problemy Tekstologiczno-Edytorskie”. Sztuka Edycji. Studia Tekstologiczne I Edytorskie, t. 9, nr 1, październik 2016, s. 21-25, doi:10.12775/SE.2016.003.