Pawlak, T. „Czyściec Edytora”. Sztuka Edycji. Studia Tekstologiczne I Edytorskie, t. 9, nr 1, październik 2016, s. 15-20, doi:10.12775/SE.2016.002.