[1]
„Informacje o Autorach”, Sztuka Edycji, t. 22, nr 2, s. 245–250, grudz. 2022.