[1]
A. Zawiszewska, „Spuścizna piśmienna Teodory Męczkowskiej w badaniach nad dziejami polskiego ruchu kobiecego”, Sztuka Edycji, t. 21, nr 1, s. 47–53, cze. 2022.