[1]
I. o Autorach, „Informacje o Autorach”, Sztuka Edycji, t. 20, nr 2, s. 195–198, grudz. 2021.