[1]
E. Głębicka, „„Myśli o państwie” i «Kilka myśli, co nienowe». Zagadki okupacyjnej publicystyki Marii Dąbrowskiej”, Sztuka Edycji, t. 20, nr 2, s. 153–172, grudz. 2021.