[1]
J. Goniewicz, „«Dęby» – nieukończony poemat Adolfa Dygasińskiego ”, Sztuka Edycji, t. 20, nr 2, s. 93–106, grudz. 2021.