[1]
K. Budrowska, W. Gardocki, i K. Kościewicz, „Wstęp”, Sztuka Edycji, t. 20, nr 2, s. 5–6, grudz. 2021.