[1]
T. Winek, „Założenia edytorskie i terminologia filologiczna Zjazdu Historyczno-Literackiego im. Jana Kochanowskiego”, Sztuka Edycji, t. 19, nr 1, s. 19–25, lip. 2021.