[1]
M. M. Kacprzak, „Z dziejów wydania pomnikowego «Dzieł wszystkich» Jana Kochanowskiego (Warszawa 1884–1897)”, Sztuka Edycji, t. 17, nr 1, s. 35–51, lip. 2020.