[1]
J. Sztachelska, „Prywatne i publiczne. Sienkiewiczowskie korespondencje podróżnicze z perspektywy edytora i historyka literatury”, Sztuka Edycji, t. 15, nr 1, s. 101–110, cze. 2019.