[1]
M. B. Krasińska, „List Marii Beatrix Krasińskiej do Antoniego Edwarda Odyńca [Warszawa, kwiecień 1877] (przygotowała Monika Myszor-Ciecieląg)”, Sztuka Edycji, t. 3, nr 2, s. 109–114, grudz. 2012.