[1]
B. Dorosz, „Halina Wierzyńska – o podróżach wojennych i emigracyjnych”, Sztuka Edycji, t. 11, nr 1, s. 193–221, grudz. 2017.