[1]
E. Modzelewska, „Podróż do Ameryki majora Józefa Hordyńskiego”, Sztuka Edycji, t. 11, nr 1, s. 113–123, grudz. 2017.