[1]
. ., „Informacje o Autorach”, Sztuka Edycji, t. 10, nr 2, s. 149–152, maj 2017.