[1]
S. Kelly i T. Gregory, „Typografia w relacji człowiek–komputer. Kognitywne i estetyczne implikacje wyboru i sposobu prezentacji kroju fontów (tłumaczenie Milena M. Śliwińska)”, Sztuka Edycji, t. 10, nr 2, s. 125–132, maj 2017.